Chuyên mục: Tin Tức Quảng Cáo

Chạy quảng cáo Google Ads Kho Lạnh- Kholanhvina.net

Đại Kim Marketing hân hạnh được hợp tác với Kholanhvina.net về mảng Chạy Quảng cáo Google Adwords từ tháng 1 năm 2023 cho tới nay. Mục đích thực hiện chạy quảng cáo Website tiếp cận với các khách hàng có nhu cầu lắp đặt kho lạnh,sửa chữa…từ Nha trang đổ vào miền nam. Giới thiệu [...]

Chia sẻ

Đại Kim Marketing hân hạnh được hợp tác với Kholanhvina.net về mảng Chạy Quảng cáo Google Adwords từ tháng 1 năm 2023 cho tới nay. Mục đích thực hiện chạy quảng cáo Website tiếp cận với các khách hàng có nhu cầu lắp đặt kho lạnh,sửa chữa…từ Nha trang đổ vào miền nam. Giới thiệu […]

Chạy quảng cáo Facebook thời trang Nam – Tít Luxury Shop

Tít Luxury Shop đã trở thành đối tác của Đại Kim Marketing từ đầu năm 2021 cho tới nay. Sau 2 năm chạy Quảng cáo Facebook về mảng Thời trang nam chúng tôi đã đạt được những con số đáng ghi nhận cả về thương hiệu và doanh thu. Giới thiệu về Tít Luxury Shop [...]

Chia sẻ

Tít Luxury Shop đã trở thành đối tác của Đại Kim Marketing từ đầu năm 2021 cho tới nay. Sau 2 năm chạy Quảng cáo Facebook về mảng Thời trang nam chúng tôi đã đạt được những con số đáng ghi nhận cả về thương hiệu và doanh thu. Giới thiệu về Tít Luxury Shop […]